Lokaliteter: Jomfrunuten, Finse: 27.07.2016

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Jomfrunuten, Finse (Ulvik, Vestland)
Dato:27.07.2016
Registrert:03.08.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:15
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (27.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Eana osseana (Gul skyggevikler)
Antall:10
Voksestadium:Voksen