Lokaliteter: Kalvehageneset: 06.07.2016

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Kalvehageneset (Grimstad, Agder)
Dato:06.07.2016
Registrert:03.08.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha pamphilus (Engringvinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hipparchia semele (Kystringvinge)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (06.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Maniola jurtina (Rappringvinge)
Antall:20
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena filipendulae (Seksflekket bloddråpesvermer)
Antall:10
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (06.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:4
Voksestadium:Voksen