Lokaliteter: Rogn: 24.06.2016

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:24.06.2016
Registrert:04.08.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Autographa buraetica (Gråbrunt metallfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Får støtte på at dette må vera eit gråbrunt metallfly. Min fyrste registreing av arten i så fall.
© Nils Rogn (24.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Tethea or (Ospehalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (24.06.2016)


Art:Coleophora
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (24.06.2016)