Rogn: 06.08.2016

Norge»Oppland»Vang»Rogn»06.08.2016

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn (Vang, Oppland)
Dato:06.08.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Protolampra sobrina (Barskogfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (06.08.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Herminia tarsipennalis (Gråbrunt viftefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art her.
© Nils Rogn (06.08.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Notocelia incarnatana (Prydrosevikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Mitt andre funn av denne arten.
© Nils Rogn (06.08.2016)