Lokaliteter: Rogn: 14.08.2016

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:14.08.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol og vind.
Kommentar til funn:Lysfelle og to dagfunn.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Choreutis diana (Bjørkebredmøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.08.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia indecorana (Dvergbjørkkveldvikler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.08.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Polygonia c-album (Hvit c)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.08.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix humiliella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.08.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria silesiaca
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (14.08.2016)