Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 18.08.2016

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Område:Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet)
Dato:18.08.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia sinuosaria (Bånddvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (18.08.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Ipimorpha subtusa (Osperingfly)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (18.08.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix capreolella
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen