Lokaliteter: Årviknes: 28.07.2016

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Årviknes (Ullensvang, Vestland)
Dato:28.07.2016
Registrert:20.08.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lett regn, overskyet, 9 grader
Kommentar til metode:Lys satt på kl 22 kvelden før.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thera cognata (Brun einerbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (28.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Crocallis elinguaria (Bølgemåler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (28.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Notodonta dromedarius (Dromedartannspinner)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (28.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Entephria caesiata (Grå bergmåler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (28.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa buraetica (Gråbrunt metallfly)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
Kan være feiregistrering, kan være en liknende art.
© Ole Terland (28.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Geometra papilionaria (Kjempebladmåler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
Med utstrakte vinger er vingespennet over 6 cm, altså like stor som en Admiral sommerfugl.
© Ole Terland (28.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis testata (Krattbærmåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (28.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly)
Antall:5
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (28.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia tremula (Seljetannspinner)
Antall:2
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (28.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Alcis repandata (Skogbarkmåler)
Antall:2
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (28.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Charissa obscurata (Tannringmåler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (28.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Idaea aversata (Vinkelengmåler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (28.07.2016)