Lokaliteter: Tengesdal: 26.08.2016

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Tengesdal (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:26.08.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regnbyger, skyet med tåke, min +15
Kommentar til metode:Kun høydepunkter
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Antitype chi (Chifly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis segetum (Gråpudret jordfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (26.08.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Eugnorisma glareosa (Grått kilefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tholera cespitis (Gulringet åkerfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (26.08.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis ipsilon (Langvingejordfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (26.08.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler)
Antall:12
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ammoconia caecimacula (Pudderfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (26.08.2016)


Art:Yponomeuta padella/malinellus/cagnagella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (26.08.2016)

Andre bilder

© John Grønning (26.08.2016)