Lokaliteter: Bakkeløkka: 21.07.2016

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Viken)
Dato:21.07.2016
Registrert:14.09.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Archips rosana (Brun bjellevikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Cucullia absinthii (Burothettefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Anaplectoides prasina (Grønt skogfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia oleracea (Hagelundfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Xestia baja (Kantplettbakkefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Hoplodrina octogenaria (Lyst ringurtefly)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Celypha striana (Løvetannprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Hadena bicruris (Mørkt nellikfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Hoplodrina blanda (Mørkt ringurtefly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Phalera bucephala (Oksehodespinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia pyralella (Prydmosemott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Pandemis heparana (Rødbrun bladvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (21.07.2016)