Lokaliteter: Hetland: 15.09.2016

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Hetland (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:15.09.2016
Registrert:16.09.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skyfritt, +15, SØ vinder
Kommentar til funn:De mest interessante
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Art:Epirrita (Bjørkemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Griposia aprilina (Grønt eikefly)
Antall:8
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Antall:15
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (15.09.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola helvola (Rødt høstfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nomophila noctuella (Smalengmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (15.09.2016)


Art:Bactra lacteana/lancealana/robustana (Sumpviklerne)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (15.09.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Xestia triangulum (Triangelbakkefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Art:Tortricidae (Viklere)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Usikker på art på denne. Forslag til johgroe at yahoo.no
© John Grønning (15.09.2016)


Art:Bactra
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen