Lokaliteter: Hetland: 18.09.2016

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Hetland (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:18.09.2016
Registrert:23.09.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Høydepunkter
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Art:Epirrita (Bjørkemåler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua fimbriata (Bredbåndfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera firmata (Fjærbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Griposia aprilina (Grønt eikefly)
Antall:8
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Erannis defoliaria (Stor frostmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (18.09.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Art:Tortricidae (Viklere)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ukjent art. "Noe" slitt..
© John Grønning (18.09.2016)