Lokaliteter: Hestholmen: 25.07.2016

Rapportør:Eivind Nielsen
Observatører:Eivind Nielsen
Lokalitet:Hestholmen (Råde, Viken)
Dato:25.07.2016
Registrert:30.09.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eilema depressa (Barlavspinner)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eilema lurideola (Blygrå lavspinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua fimbriata (Bredbåndfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Malacosoma castrensis (Båndringspinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dendrolimus pini (Furuspinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Arenostola phragmitidis (Glansrørfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eilema lutarella (Gul lavspinner)
Merknad:20+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea lithoxylaea (Hvitt strandengfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Globia sparganii (Piggknopprørfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe spadicearia (Rosa båndmåler)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Parastichtis suspecta (Rødlig løvfly)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea monoglypha (Stort engfly)
Merknad:10+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Melanchra persicariae (Svart hagefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia sexstrigata (Tverrlinjet bakkefly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Enargia paleacea (Vinkelfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen