Lokaliteter: Hefte,Tromøy: 04.07.2016

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Hefte,Tromøy (Arendal, Agder)
Dato:04.07.2016
Registrert:01.11.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving ettermiddag.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pseudargyrotoza conwagana (Askevikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tischeria ekebladella (Eikeminérmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (04.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Grapholita pallifrontana (Lakrismjeltfrøvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (04.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Celypha aurofasciana (Moseprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (04.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Olethreutes arcuella (Okerprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Maniola jurtina (Rappringvinge)
Antall:10
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lyonetia clerkella (Slyngminérmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pasiphila chloerata (Slåpetornblomstmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aethes cnicana (Tistelpraktvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis badiana (Vikkesigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia sorbiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nemophora degeerella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (04.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Oecophora bractella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (04.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha ustella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (04.07.2016)