Lokaliteter: Sørborg: 03.11.2016

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:03.11.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hanner


Artsdatabanken logo
Art:Thera britannica (Edelgranbarmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann