Lokaliteter: Morvik: 29.11.2016

Rapportør:Anders Lundberg
Observatører:Anders Lundberg
Lokalitet:Morvik (Bergen, Vestland)
Dato:29.11.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera fagata (Blek høstmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (29.11.2016)