Lokaliteter: Nordvik: 13.04.2017

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Nordvik (Bergen, Vestland)
Stasjon:Fløytet
Dato:13.04.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Robinson med 125 W HQL.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane socia (Brunt kappefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (13.04.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:13
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (13.04.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:14
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen