Lokaliteter: Rogn, Hagane: 07.05.2017

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:07.05.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskya, mildt.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Selenia dentaria (Blek månemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris maccana (Blåbærflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:18
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (07.05.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris abietana (Granflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (07.05.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Epirranthis diversata (Ospemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (07.05.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena ruberata (Rustbuskmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris hastiana (Seljeflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia lanceata (Spissvingedvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ny art her. Ifølge Artskart ikkje registrert i Valdres tidlegare.
© Nils Rogn (07.05.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lampropteryx suffumata (Vårkrattmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caloptilia elongella
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (07.05.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Rhigognostis schmaltzella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Semioscopis avellanella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen