Lokaliteter: Vestre Ådal: 27.05.2017

Rapportør:Kjell Meiningen
Observatører:Kjell Meiningen
Lokalitet:Vestre Ådal (Ringerike, Viken)
Dato:27.05.2017
Registrert:29.05.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig
 Tilfeldig
 Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Anthocharis cardamines (Aurorasommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Meiningen (27.05.2017)
© Kjell Meiningen (27.05.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Callistege mi (Grått slåttefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Meiningen (27.05.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Pararge aegeria (Skogringvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Meiningen (27.05.2017)

Andre bilder

© Kjell Meiningen (27.05.2017)