Lokaliteter: Hvalstadåsen: 11.06.2017

Rapportør:Hans Chr. Røgler
Observatører:Hans Chr. Røgler
Lokalitet:Hvalstadåsen (Asker, Viken)
Dato:11.06.2017
Registrert:12.06.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Innendørs
Kommentar til metode:Larve funnet på eik, som spant kokong 25. mai og forpuppet seg. Sommerfugl klekket 11. juni
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bena bicolorana (Eikebåtfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen

Andre bilder

© Hans Chr. Røgler