Lokaliteter: Manum: 16.06.2017

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Manum (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:16.06.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (16.06.2017)