Lokaliteter: Otteid (Skinnarbu): 27.06.2017

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Skinnarbu) (Marker, Viken)
Dato:27.06.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:22 grader, sol, vindstille
Kommentar til metode:Håving kveldstid.
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe quadrifasiata (Brun båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (27.06.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Idaea straminata (Bueengmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Glaucopsyche alexis (Kløverblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Grapholita compositella (Kløverfrøvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (27.06.2017)
© Ivar Stormo (27.06.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus amandus (Sølvblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (27.06.2017)