Lokaliteter: Andersbonnveien, Kodal: 03.07.2017

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Andersbonnveien, Kodal (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Dato:03.07.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:5
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (03.07.2017)