Lokaliteter: Flatdal: 04.07.2017

Rapportør:Anne Grethe Seljordslia
Observatører:Anne Grethe Seljordslia
Lokalitet:Flatdal (Seljord, Vestfold og Telemark)
Dato:04.07.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Delvis skyet
Kommentar til metode:Fotografert ved tilfeldig observasjon
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Adscita statices (Grønn metallsvermer)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Anne Grethe Seljordslia (04.07.2017)
© Anne Grethe Seljordslia (04.07.2017)
© Anne Grethe Seljordslia (04.07.2017)