Lokaliteter: Flatdal: 18.07.2017

Rapportør:Anne Grethe Seljordslia
Observatører:Anne Grethe Seljordslia
Lokalitet:Flatdal (Seljord, Vestfold og Telemark)
Dato:18.07.2017
Registrert:20.07.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Kommentar til metode:Fotografert
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Anne Grethe Seljordslia (18.07.2017)
© Anne Grethe Seljordslia (18.07.2017)