Lokaliteter: Presthammer: 23.07.2017

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:23.07.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Dendrolimus pini (Furuspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Første for lokalitet.
© Leiv Tommas Haugen (23.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Herminia tarsipennalis (Gråbrunt viftefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Abraxas grossulariata (Stikkelsbærpraktmåler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:I stort antall.