Lokaliteter: Kopervik: 22.07.2017

Rapportør:Ole-Bjarte Fatland
Observatører:Ole-Bjarte Fatland
Lokalitet:Kopervik (Karmøy, Rogaland)
Dato:22.07.2017
Registrert:29.07.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Peribatodes rhomboidaria (Grå barkmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Ole-Bjarte Fatland (22.07.2017)
© Ole-Bjarte Fatland (22.07.2017)
© Ole-Bjarte Fatland (22.07.2017)
© Ole-Bjarte Fatland (22.07.2017)