Presthammer: 19.08.2017

Norge»Rogaland»Karmøy»Presthammer»19.08.2017

Registrert informasjon

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Område:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:19.08.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Noctua interjecta (Brunt båndfly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Peribatodes secundaria (Fjærbarkmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria pulcherrimella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Gen.prep.
Artsbestemt av:Leiv Tommas Haugen (ombestemt fra Depressaria sordidatella)


Artsdatabanken logo
Art:Mompha raschkiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen