Lokaliteter: Askim: 01.09.2017

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Askim (Indre Østfold, Viken)
Dato:01.09.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:20 grader, sol
Kommentar til metode:Larver fra eget oppdratt, egg sanket 15. juli, larvene klekket 30. juli.
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apeira syringaria (Fagermåler)
Antall:50
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Larve
Alder: 1 måned etter klekking. Lengde: ca. 1 cm
© Ivar Stormo (01.09.2017)