Lokaliteter: Bakkeløkka: 17.06.2017

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Viken)
Dato:17.06.2017
Registrert:06.09.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Axylia putris (Dobbeltpunktfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (17.06.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (17.06.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Hada plebeja (Gulflekkfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (17.06.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Trachea atriplicis (Meldefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (17.06.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Eucosmomorpha albersana (Vivendelvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (17.06.2017)