Lokaliteter: Bakkeløkka: 03.08.2017

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Viken)
Dato:03.08.2017
Registrert:06.09.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eilema lurideola (Blygrå lavspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (03.08.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Idaea straminata (Bueengmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (03.08.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (03.08.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Eilema complana (Sølvgrå lavspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (03.08.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (03.08.2017)