Lokaliteter: Rogn: 28.06.2017

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:28.06.2017
Registrert:07.09.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Kommentar til metode:Fotorunde med håv.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Euclidia glyphica (Brunt slåttefly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (28.06.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Parasemia plantaginis (Piggsvinspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Mn andre observasjon av arten kom berre 10 meter frå der eg såg han i 2004.
© Nils Rogn (28.06.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (28.06.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix nigricomella
Merknad:4-5
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Var ein del slike i området.
© Nils Rogn (28.06.2017)