Lokaliteter: Rogn: 30.06.2017

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:30.06.2017
Registrert:07.09.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Adscita statices (Grønn metallsvermer)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art her. Tatt i håven på kveldstid.
© Nils Rogn (30.06.2017)