Lokaliteter: Rogn: 08.07.2017

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:08.07.2017
Registrert:07.09.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia linariata (Torskemunndvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art.
© Nils Rogn (08.07.2017)