Lokaliteter: Rogn: 10.07.2017

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:10.07.2017
Registrert:07.09.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia plumbeolata (Marimjelledvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Tatt vare på for nærare sjekk.
© Nils Rogn (10.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora virgaureae
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av Leif Aarvik.
© Nils Rogn (10.07.2017)