Lokaliteter: Hesthaugen: 25.08.2017

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Hesthaugen (Bergen, Vestland)
Dato:25.08.2017
Registrert:15.09.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:5
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
På Vinterliguster, takk til Statens Vegvesen, som har plantet Vingerliguster i grupper flere steder i Åsane (bydel nord i Bergen). Disse buskene klippes ikke, så de bugner av syrin-liknende blomster. Her blir Admiralsommerfuglene værende noen dager, før de flyr videre sørover. Derfor kan det bli flere sommerfugler samtidig.
© Ole Terland (25.08.2017)