Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 19.09.2017

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Lokalitet:Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet)
Dato:19.09.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:lettskyet oppholdsvær
Kommentar til metode:Lysfelle med 400w HQL pære
Kommentar til funn:Masse dyr i fella, i all hovedsak Epirrita'er og Operopthera,er- anslagsvis ca 1000 stk av disse artene til sammen.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Nycteola degenerana (Seljeviklefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Kommentar:Ny art her
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (19.09.2017)