Manum: 28.09.2017

Norge»Vestfold»Tønsberg»Manum»28.09.2017

Registrert informasjon

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Område:Manum (Tønsberg, Vestfold)
Dato:28.09.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola macilenta (Rettlinjet høstfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (28.09.2017)