Lokaliteter: Tomtabakken 3: 03.10.2017

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Tomtabakken 3 (Lillestrøm, Viken)
Dato:03.10.2017
Registrert:05.10.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skyet, 11 grader
Kommentar til funn:Lys og mørk irrmåler på samme vegg under utelys morgen
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (03.10.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (03.10.2017)