Lokaliteter: Gursli: 09.10.2015

Rapportør:John Skartveit
Observatører:Geir Olav Toft
Lokalitet:Gursli (Lund, Rogaland)
Dato:09.10.2015
Registrert:20.10.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Art:Epirrita (Bjørkemåler)
Antall:6
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:3
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Antitype chi (Chifly)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Griposia aprilina (Grønt eikefly)
Antall:7
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Allophyes oxyacanthae (Irrfly)
Antall:4
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:2
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ammoconia caecimacula (Pudderfly)
Antall:2
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola macilenta (Rettlinjet høstfly)
Antall:9
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola helvola (Rødt høstfly)
Antall:4
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)
Antall:2
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:2
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen