Lokaliteter: Jøriveien 19: 29.09.2017

Rapportør:Christer Kamsvåg
Observatører:Christer Kamsvåg
Lokalitet:Jøriveien 19 (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Dato:29.09.2017
Registrert:28.10.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen