Manum: 01.11.2017

Norge»Vestfold»Tønsberg»Manum»01.11.2017

Registrert informasjon

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Område:Manum (Tønsberg, Vestfold)
Dato:01.11.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:7
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen