Hesthaugen: 02.07.2015

Norge»Vestland»Bergen»Hesthaugen»02.07.2015

Registrert informasjon

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Område:Hesthaugen (Bergen, Vestland)
Dato:02.07.2015
Registrert:05.11.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Død, liggende på dørmatten
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Meg selv (ombestemt fra Crocallis elinguaria (Bølgemåler))
Ombestemt fra Bølgemåler, til Tannmåler
Død. Thorax's ryggplate (tergum) er uten skjell. Trolig død av alderdom.
© Ole Terland (02.07.2015)