Lokaliteter: Hesthaugen: 21.07.2015

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Hesthaugen (Bergen, Vestland)
Dato:21.07.2015
Registrert:05.11.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Satt på husveggen.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Camptogramma bilineata (Gullmåler)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (21.07.2015)