Lokaliteter: Hesthaugen: 29.05.2016

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Hesthaugen (Bergen, Vestland)
Dato:29.05.2016
Registrert:06.11.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Satt på grus.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Euplexia lucipara (Lyktebærerfly)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
Praktfull nattsommerfugl med et elegant norsk navn.
© Ole Terland (29.05.2016)