Lokaliteter: Mølen: 05.10.2017

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Mølen (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:05.10.2017
Registrert:27.11.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Macrothylacia rubi (Bringebærspinner)
Antall:1
Voksestadium:Larve
© Eli Gates (05.10.2017)