Lokaliteter: Rogn: 31.07.2017

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:31.07.2017
Registrert:04.12.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Biston betularia (Bjørkelurvemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Oxyptilus parvidactyla (Brun svevefjærmøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma latefasciata (Flekkskogmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ochropleura plecta (Hvitkantfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Andre funn av arten her.
© Nils Rogn (31.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Pseudosciaphila branderiana (Ospevikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (31.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Plemyria rubiginata (Rubinmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (31.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Polychrysia moneta (Tyrihjelmfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia aurulentella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria silesiaca
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mompha divisella
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art her. Berre ein registrering tidlegare i Oppland ifølge Artskart.
© Nils Rogn (31.07.2017)
© Nils Rogn (31.07.2017)