Rogn, Hagane: 26.05.2017

Norge»Innlandet»Vang»Rogn, Hagane»26.05.2017

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:26.05.2017
Registrert:07.12.2017
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Epermenia chaerophyllella (Vårtannmøll)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.05.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Parornix anglicella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Genitaliesjekka av Leif Aarvik. Ein hann. Andre funn i Oppland.
© Nils Rogn (26.05.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Rhigognostis senilella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (26.05.2017)