Lokaliteter: Rogn: 27.07.2017

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:27.07.2017
Registrert:30.01.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Protolampra sobrina (Barskogfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hylaea fasciaria (Barskogmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pasiphila rectangulata (Epleblomstmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Syngrapha diasema (Fjellmetallfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera obeliscata (Furubarmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha petiverella (Hesteskorotvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Sein obs.
© Nils Rogn (27.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Hyppa rectilinea (Raggfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (27.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea schildei (Rødt fjellengfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia tenuiata (Seljedvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av Leif Aarvik. Min fyrste sikre obs. av arten.
© Nils Rogn (27.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Colostygia olivata (Skogolivenmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (27.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha acuminatana (Spissvinget rotvikler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Sjekka av Leif Aarvik.
© Nils Rogn (27.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Xestia sexstrigata (Tverrlinjet bakkefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Polychrysia moneta (Tyrihjelmfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen