Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 15.07.2017

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:15.07.2017
Registrert:01.02.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet, bris, 18 - 18 grader

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis adippe (Adippeperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Kanskje aglajaperlemorvinge, ser ikke undersiden tydelig
© Lucy Birgitte Liahjell (15.07.2017)
© Lucy Birgitte Liahjell (15.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (15.07.2017)


Artsdatabanken logo
Art:Maniola jurtina (Rappringvinge)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (15.07.2017)
© Lucy Birgitte Liahjell (15.07.2017)