Lokaliteter: Årviknes: 19.04.2018

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Årviknes (Ullensvang, Vestland)
Dato:19.04.2018
Registrert:05.05.2018
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Natt til 19/4-18: overskyet, 8 grader
Kommentar til metode:Lys tent om kvelden den 18/4, undersøkt formiddagen den 19/4-18
Kommentar til funn:Kun delvis registering av funn, da jeg ikke klarte å identifisere alle.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:2
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (19.04.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:5
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (19.04.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (19.04.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (19.04.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx polycommata (Leddvedtungemåler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
Mørke venetegninger. Ny for meg her i Jondal kommune.
© Ole Terland (19.04.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (19.04.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (19.04.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:2
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (19.04.2018)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Annet
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (19.04.2018)